Ψηφίσματα

Σέ αὐτή τήν κατηγορία μπορεῖτε νά δεῖτε τά ψηφίσματα τῆς Ὁμοσπονδίας Λακωνικῶν Σωματείων.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Άρθρα, Μη κατηγοριοποιημένο, Ψηφίσματα προσθήκη σχόλιου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Εἶναι καιρός νά δοθεῖ τό δικαίωμα τῆς ψήφου στούς Ἕλληνες τῆς ὁμογένειας. Πρέπει οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ νά θεωροῦνται Ἕλληνες καί νά ἔχουν ἴσα δικαιώματα !