Ὁ Πρόεδρος

Ἐκ μέρους τοῦ νεοεκλεγέντος διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ὁμοσπονδίας Ἡνωμένων Λακωνικῶν Σωματείων καί ἐμοῦ προσωπικά, θέλω νά ἀπευθύνω Λακωνικό χαιρετισμό καί μήνυμα αἰσιοδοξίας γιά τήν γιά τήν παροῦσα κατάσταση καί τίς μελλοντικές προοπτικές της Ὁμοσπονδίας μας. Ἡ δυναμική καί δημιουργική συνένωση ὅλων των Λακώνων καθώς καί ἡ ἐθνικολακωνική ἐνεργοποίηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι βασικοί σκοποί μας. Μέ αὐτό τόν τρόπο καί πολλαπλές ἄλλες ἐνέργειες σκοπεύουμε σέ μέγιστη συμμετοχή γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παρούσης κρίσεως καί σταδιακή ἀλλά γοργή ὑλικοπνευματική ἀπεξάρτηση ἀπό ξενικές, ἐξ Ἀνατολῶν καί Δύσεως βαρβαρικές ἐπιρροές γιά τήν Ἐθνικολακωνική μεγαλουργία καί Σπαρτιάτικη δόξα.

Πρός τοῦτο, ἀρχίσαμε μέ ἀρτιότατο ἠλεκτρονικό ἐξοπλισμό τῶν γραφείων μας, γιά τήν ἄμεση ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία ἁπανταχοῦ, διά τήν ἰστοσελίδα, διά ζωντανῶν διαδραστικῶν διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν, διά χρήσης κοινωνικῆς δικτύωσης, καί τήν ἄμεση ἐπανέκδοση τῆς δίγλωσσης ἐφημερίδας τῆς Λακωνικῆς Φρουρᾶς.

Συγκινήσαμε τούς Λάκωνες καί φίλους, διά τῆς τελέσεως πέντε τουλάχιστον, χαμηλοῦ κόστους γιά τούς προσελθέντες, ἐκδηλώσεων, ὅπως γιά τό ὄχι, τό Σκοπιανό, κτλ.

Σκοπεύουμε σέ ἑβδομαδιαῖες, ἐκτός ἑορτῶν καί καλοκαιριοῦ παρουσιάσεις ἱστορικοῦ, φιλοσοφικοῦ, ἤ ἐπιστημονικοῦ, Λακωνικοῦ ἤ Ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων, μέ διασκέδαση καί ἐνθουσιασμό.