Θέσεις

Ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Ἡνωμένων Λακωνικῶν Σωματείων ἱδρύθηκε τό 1972 ἀπό 25 Σωματεῖα μέλη ὡς Σύνδεσμος Λακωνικῶν Σωματείων. Μεταλλάχθει στήν δεκαετία τοῦ 1990 σέ Ὁμοσπονδία Ἡνωμένων Λακωνικῶν Σωματείων μέ ἕδρα τήν Νέα Ὑόρκη.

Ἡ ἀγορά δύο κτιρίων γιά τή στέγαση τοῦ Λακωνικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ἦτο ἕνας ἀπό τούς βασικούς σκοπούς τῆς Ὁμοσπονδίας. Ἐπετεύχθει τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2001. Ἡ Ὁλική ἀνακαίνιση τῶν κτιρίων καί ἡ ἐν μέρει λειτουργία τοῦ Λακωνικοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου ἐπετεύχθει τά ἑπόμενα χρόνια. Ἡ ἔκδοση τῆς ἀνωτάτου ἐπιπέδου δίγλωσσης Ἐφημερίδος Λακωνικῆς Φρουρᾶς, ἡ διδαχή Ἑλληνικῶν χορῶν, οἱ ἀνωτάτου ἐπιπέδου φιλοσοφικές ἔρευνες Πλάτωνος καί Ἀριστοτέλους, ἡ διδαχή Ἑλληνικῶν καί πολλά ἄλλα προγράμματα εἶναι μέσα στήν ἱστορία καί τίς δραστηριότητες τῆς Ὁμοσπονδίας μας.

Ἔχουμε πετύχει τήν οἰκονομική μας αὐτοδυναμία ἀλλά σκοπεύουμε στήν διεύρυνση τοῦ χώρου μας γιά τήν ἀρτιότερη διεξαγωγή τῶν προγραμμάτων μας καί ἐκδηλώσεων.

Βασικούς μας σκοπούς ἔχουμε θέσει τήν συνένωση ὅλων των Λακώνων καί τήν Ἐθνικολακωνική ἐνεργοποίηση Λακώνων καί Ἑλλήνων, τοπικά, ἐθνικά, παγκόσμια στήν κυρίως Ἑλλάδα καί Κύπρο. Ἐνεργοποίηση γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παρούσης κρίσεως, γιά τήν σταδιακή μέν, ἀλλά γοργή δέ πνευματική, οἰκονομική, πολιτική, πολιτιστική, καί λοιπά ἀπεξάρτηση ἀπό ξενικές βαρβαρικές ἐξαρτήσεις καί ἐπιρροές, γιά τήν μεγαλουργία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Διά τήν ἐπίτευξη τῶν ἀνωτέρων σκοπεύουμε στήν δημιουργική συναίνεση ὅλων των Λακώνων καθώς καί στήν συνεργασία ἀτόμων καί Ἑλληνοκεντρικῶν ὀργανώσεων στήν ὁμογένεια, στήν κυρίως Ἑλλάδα καί Κύπρο.

Τό Σπαρτιάτικο πνεῦμα, ἡ μεγαλοφροσύνη καί τόλμη, θά διακρίνουν ὅλες τίς ἐνέργειές μας…

Ἡ Ὥρα Ἦρθε.